Ik wil de data van mijn klantenbestand opschonen

De data in klantenbestanden zijn regelmatig van te lage kwaliteit. De meeste klantendatabases bevatten dubbele, foutieve en onvolledige records. Daarbij gaat het veelal niet om één bestand, maar meerdere. Met behulp van Redshanks, Market Insight en de data van Dun & Bradstreet kun je de gegevens van meerdere klantenbestanden tot een up-to-date masterbestand samenvoegen.

Verbeter de kwaliteit van uw klantenbestand

Data is tegenwoordig al snel gedateerd. 30% tot 40% van uw database verandert elk jaar. Fusies, verhuizingen en talloze andere veranderingen zijn hier verantwoordelijk voor. Met meer dan 300 miljoen records is Dun & Bradstreet ’s werelds grootste B2B dataleverancier. Met behulp van hun data, ben je goed in staat jouw datakwaliteit te verbeteren en je datamanagement te optimaliseren. Redshanks kan je helpen met het actualiseren, verrijken, standaardiseren, ontdubbelen en onderhouden van jouw klantdata.

Wij maken jouw eigen data uniform en up-to-date, dubbele en incorrecte gegevens worden samengevoegd of verwijderd. Daarnaast verrijken we jouw data door het aan te vullen met waardevolle D&B-informatie. Jouw klantdata wordt zo optimaal inzetbaar. Het creëren van één centraal klantenbestand met je Golden Records biedt je de mogelijkheid om efficiënt en gericht te werken. Met de juiste data kun je jouw Sales en Marketing processen optimaliseren en zo meer nieuwe klanten werven tegen lagere kosten.

Datakwaliteit

Controleer, verrijk, uniformeer en analyseer je data met Market Insight voor je ze gebruikt in je processen. Met Market Insight houd je jouw database schoon en up-to-date.

Kleine of grote klant

Als je meerdere klantenbestanden beheert en deze ook nog door meerdere personen gemuteerd worden, is de kans op dubbele data groot. Een gevolg hiervan kan zijn dat je pas ziet dat een kleine klant een grote is nadat je de dubbele records hebt samengevoegd.

Delen met andere systemen

De kwaliteit van je data is allesbepalend voor het succes van je Sales en Marketing inspanningen. Jouw teams presteren optimaal met schone en goed onderhouden data.

.

Download de brochure

Optimaal gebruik van data en inzetbaarheid voor marketing