In 5 stappen datagedreven werken

In 5 stappen datagedreven werken

Bedrijven die datagedreven werken presteren beter; u leest het overal. Ze maken minder kosten, zijn in staat beter in  te spelen op veranderende marktomstandigheden en weten wat hun klanten willen. Om niet achter te raken op de concurrentie wilt u ook datagedreven gaan werken, maar hoe kunt u dat het beste aanpakken? Met een goede strategie hoeft het niet moeilijk te zijn om datagedreven te gaan werken. De volgende vijf stappen geven u handvaten bij het opstellen van een strategie.

1. Zorg dat iedereen toegang heeft tot de data

Toegang tot data ligt vaak besloten bij een beperkte groep mensen, zij voorzien de organisatie van de informatie zoals die zij willen delen. We zouden ze ook wel datadictators kunnen noemen. Laat uw werknemers zelf beslissen welke informatie ze uit de data willen halen en wat ze er mee willen doen, zoals in een democratie. Door je data voor iedereen beschikbaar te maken zal de acceptatie binnen de organisatie om met data te gaan werken toenemen.

 

2.Creëer een Single Source of Truth

Data zit vaak opgesloten in silo’s iedere afdeling heeft zijn eigen systeem en zijn eigen informatiebehoefte. De kracht zit hem er echter in om de data vanuit die verschillende silo’s te combineren. Breng de data uit uw CRM-systeem, ERP-system, ESP-systeem, Marketingcampagne systemen en wat nog meer, samen. Op één plek. Creëer zo één bron van waarheid; de Single Source of Thruth (SSoT). Door deze SSoT heeft iedereen toegang tot dezelfde data en daarmee dezelfde consistente informatie, wat ook weer zal bijdragen aan een betere acceptatie en het gebruik van data binnen uw organisatie.

3. Schoon uw data op en combineer deze tot nieuwe inzichten

Had dit niet de eerste stap moeten zijn, het opschonen van de data? Door te gaan werken met de data zoals ze is, komen de gebreken binnen je bestaande datastructuren aan het licht. Gebruikers van de data voelen nu zelf de pijn van slechte datakwaliteit. Er zal bij hen een urgentie ontstaan om deze gebreken te corrigeren en daarmee de datakwaliteit naar een hoger plan te brengen.
In de SSoT kunt u ook allerlei data elementen combineren tot nieuwe, berekende data elementen, denk bijvoorbeeld aan een klantsegment. Deze berekende variabelen worden bij elke mutatie opnieuw doorberekend en zijn direct voor iedereen beschikbaar zijn.

4. Rapportages, campagnes alles vanuit dezelfde bron

Als alle data vanuit één bron komt, kijkt iedereen naar dezelfde waarheid en kan op basis van die waarheid zijn beslissingen en acties kan nemen. De transparantie zal hierdoor toenemen. De KPI’s in de rapportage komen uit je SSoT waardoor u een consistent beeld heeft van wat er binnen uw organisatie gebeurt. En juist omdat iedereen direct toegang heeft tot deze informatie kan er ook sneller actie worden ondernomen. Gevolg: de onderneming wordt wendbaarder; niet meer wacht op dat maandelijkse rapport maar actie direct op het moment dat het nodig is. Empowerment als resultaat van de datademocratie.

5. Veiligheid en controle

Data op een democratische manier ter beschikking stellen klinkt mooi en aardig, maar het moet wel beheersbaar blijven. Het is dan ook zaak dat u toezicht houdt op wie toegang heeft tot welke data en wat er mee gebeurt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat iedereen van alles met de data kan doen. Niet iedereen hoeft klantdata te kunnen exporteren, muteren en ook is niet alle data relevant voor het uitvoeren van een functie. Daarbij is er ook nog zoiets als de AVG waaraan u moet voldoen. Zorg dus voor een goede rollen en rechtenstructuur waarin iedereen toegang heeft tot de voor hem relevante informatie en data. Log wat er met uw data gebeurt zodat u een audit kunt doen wanneer nodig en niet voor verassingen komt te staan.

De bovenstaande stappenplan is de basis waarop onze software werkt en het kan nog veel meer. Wilt u weten hoe onze klanten datagedreven werken met onze software, neem dan contact op en we vertellen het u graag.

About Henri van Avezaath

Data is de rode draad in Henri’s loopbaan; op het snijvlak van techniek en commercie. Hij houdt er van om op zoek te gaan naar de beste manier om met data de klantbeleving te vergroten en bedrijven beter te laten presteren.