Hoe veilig is jouw data in Market Insight?

Hoe veilig is jouw data in Market Insight?

Sinds 2018 geldt de GDPR: General Data Protection Regulation. Dit is de Europese wet die gaat over gegevensbescherming, in Nederland ook wel bekend als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

In Market Insight kun je jouw eigen klantdata combineren met de bedrijfsdata van Dun & Bradstreet (D&B). Dit stelt je in staat om vrijuit analyses te kunnen doen. Je wil er echter wel zeker van zijn dat je data in Market Insight veilig is en dat privacygevoelige brondata niet zomaar door iedere gebruiker bekeken of geëxporteerd kan worden. In dit artikel leggen we je uit hoe je met Market Insight altijd aan de eisen van de GDPR kan voldoen. 

GDPR by design 

Market Insight is “GDPR by design”, wat wil zeggen dat je Market Insight zo kan inrichten dat je data beschermd is tegen ongeoorloofd gebruik. Dit kun je op zo’n manier doen zonder dat de gebruiker wordt beperkt in zijn vrijheid om relevante data te gebruiken. 

Rollen & Rechten 

Zoals gezegd zit de kracht van Market Insight in het combineren van de D&B data met je eigen klantdata. Dit geeft je toegang tot een enorme schat aan data. Echter niet alle data is altijd even relevant voor iedere gebruiker. Bijvoorbeeld omdat hij een andere regio of business unit bedient. 

Het is beter om gebruikers alleen toegang te geven tot de data die relevant is voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. De zichtbare data hoeft niet persé gelijk te zijn aan de beschikbare data. Zo zal een Business Analist naar andere informatie kijken dan een Marketing Analist. 

Je kunt dit in Market Insight inrichten door gebruikers verschillende rollen te geven met verschillende rechten. Dit is een combinatie van de functionaliteit van de software en het beperken van de toegang tot data. Mag iemand wel of niet exporteren of bepaalde analyses doen en zo ja op welke data dan? 

Privacy

In Market Insight kun je gebruikers rechten op zowel regel- als kolomniveau van een dataset geven. Denk bij regelniveau aan alle klanten in een bepaald land of regio. Op kolomniveau kun je ook nog eens per data-element aangeven of iemand het kan zien, gebruiken of kan exporteren. Zo kun je een bepaald kenmerk wel gebruiken in je selecties, maar op het moment dat je het toevoegt aan een visualisatie blijft deze leeg. Bijvoorbeeld wel klanten selecteren met een bepaalde omzet, maar voeg je het veld toe aan een exportbestand dan is het hele bestand leeg. 

Exportvolumes en tijdsloten

Uiteindelijk wil je data ook kunnen delen met anderen, bijvoorbeeld voor marketingcampagnes. De mogelijkheid om data te exporteren brengt altijd het risico met zich mee dat er ongeoorloofd data wordt geëxporteerd. In Market Insight is het mogelijk om exportvolumes toe te kennen aan gebruikers. Hiermee beperk je de hoeveelheid data die iemand per dag en per week kan exporteren. Daarnaast kun je de toegang tot Market Insight roosteren zodat het systeem op bepaalde tijdstippen niet toegankelijk is. Bijvoorbeeld van 10 uur ’s avonds tot 7 uur ’s ochtends of in de weekenden. 

Audit Trails

De activiteiten van gebruikers worden door Market Insight gevolgd en geregistreerd. Wie gebruikt welke functionaliteit op welk tijdstip en zijn er exports gemaakt. Hier kun je op rapporteren en in het geval van een uitzondering kun je zorgen dat je een e-mail met de lijst van uitzonderingen ontvangt. 

Hoe veilig is jouw data in Market Insight?

Naast Audit trails op gebruik kun ook je het resultaat van je selectie auditen. Een bepaalde klant heeft een marketinguiting gekregen, hoe kan dat? Met de “Why was I selected?”-functie kun je voor een specifieke regel in je selectie uitzoeken aan welke criteria van je selectie hij voldoet. Zo zie je direct of je selectie goed is en kun je aantonen of een klant (on)terecht in de campagne is meegenomen. 

Login en Timeouts

Om in te loggen op Market Insight heb je een launcher nodig. Een kleine applicatie die je instaleert op de computer waarmee je werkt. Door middel van een systeemnaam, gebruikersnaam en wachtwoord kun je dan inloggen op je eigen klantomgeving. Je legt hierbij een beveiligde verbinding met de Market Insight server. Dit kan alleen vanaf een computer waarop een launcher is geïnstalleerd. 

Ben je een tijd niet actief in Market Insight, dan sluit het programma zichzelf automatisch af. Je kan pas weer verder werken als je opnieuw je wachtwoord intypt. Dit voorkomt dat anderen onverhoopt in het systeem kunnen werken als de gebruiker onverhoopt zijn computer niet heeft vergrendeld.

Veilig en zeker

In Market Insight is uw data veilig. Als D&B haar wereldwijde B2B data via deze tool met haar klanten durft te delen, dan kun jij er ook op vertrouwen dat uw data veilig is. Dus wat weerhoud je nog om aan de slag te gaan en het maximale uit je data te halen? Met Market Insight kan ieder bedrijf datagedreven aan de slag. 

Heb je vragen over dataveiligheid of data driven marketing in het algemeen? Wij helpen je graag. 

About Henri van Avezaath

Data is de rode draad in Henri’s loopbaan; op het snijvlak van techniek en commercie. Hij houdt er van om op zoek te gaan naar de beste manier om met data de klantbeleving te vergroten en bedrijven beter te laten presteren.